ORHAN GÖKÇEK
KURUM MÜDÜRÜ
RESMİ KURUMLAR
 ..:: KURUM MÜDÜRÜMÜZ....

 

ORHAN GÖKÇEK
Kurum Müdürü

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü; iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan firara karşı teknik, mekanik, elektronik veya fiziki engellerle donatılmış oda ve koridor kapıları kapalı tutulan ancak mevzuatın belirttiği hallerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasın olanaklı bulunduğu, yeterli düzeyde güvenlik sağlanmış hükümlü ve tutukların gereksinimlerine göre bireysel, grup halinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemlerinin uygulandığı tesistir.

          Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu; Konya Karatay İlçesi, Antalya-Adana yol kavşağında olup, şehir merkezinden toplu ulaşım araçları ile gelinebilmektedir.  Kurumumuzun yeni Adliye Sarayına uzaklığı yaklaşık 1 km. Kurumumuzun ihata duvarları dışında; hükümlü-tutuklu ziyaretçilerinin kayıt ve aramalarının, avukat girişlerinin, emanet eşya tesliminin yapıldığı ve ziyaretçilerin hizmetine sunulu bir kantin bulunmaktadır.

       Kurumumuzda; 1 Kurum Müdürü, 4 Kurum 2. Müdürü,2 İdare Memuru, 2 Öğretmen, 1 Psikolog, 1 Sosyal çalışmacı, 1 Sayman, 1 Ambar Memuru, 6 Sağlık Memuru, 6 Teknisyen, 7 Katip, 7 Şoför, 1 Aşçı, 3 Hizmetli, 1 Mutemet,1 Teknisyen Yardımcısı,1 Kaloriferci,2 Memur,14 İnfaz Koruma Baş memuru, 231 İnfaz ve Koruma Memuru,4B sözleşmeli 3 İnfaz koruma memuru, 3 kişi 4c sözleşmeli personel ,3 Geçici Görevli Personel   olmak üzere 303 personel görev yapmaktadır. En üst kademeden en alt kademeye görev yapan tüm personelimizin çalışmaları, görüşleri ve önerileri hepimiz için büyük önem arz etmektedir. Personelimizin daha iyi koşullarda görevlerini icra etmeleri böylece moral ve motivasyonlarını üst düzeyde tutabilmeleri kişiler arası ilişkilerini ve bu ilişkilerdeki iletişimleri güçlendirmelerine yönelik çalışmalarımız sürekli olarak devam etmektedir.  

            Personelimizin ve hükümlü ve tutukluların  sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yemeklerini yiyebilmeleri için mutfağımız ve yemekhanelerimiz yeniden düzenlenmiş, çağdaş bir görünüme kavuşturulmuştur.

            Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Gençlik ve Spor kulübümüz ile kurumumuzda bulunan personel ile tutuklu ve hükümlülerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendilerini geliştirmeleri, yardımlaşma, kaynaşma ve dayanışmayı güçlendirmeleri amaçlanmış, bu kulüp çatısı altında çeşitli spor etkinlikleri ve kültürel faaliyetler; halk oyunları, voleybol, futbol, basketbol, masa tenisi, badminton ve  benzeri branşlarda müsabakalar düzenlenmektedir.  

            Kuruma yeni gelen tutuklu ve hükümlülere; uymaları gereken kurallar, odalarında neleri hangi miktarlarda bulundurabilecekleri, cezaevinden neleri temin edebilecekleri, avukat ve ziyaret görüşü vb. konularda yardımcı olmak amacıyla hazırlanan el kitabı kuruma gelen hükümlü ve tutuklulara dağıtılarak kuruma uyum süreçlerini hızlandırmaktadır.  

            Kurumumuzda bulunan tutuklu ve hükümlülerin yakınları için ise http://www.konyaecik.adalet.gov.tr/ adresimizde açık ve kapalı görüşlerle ilgili bilgiler, görüş günleri ve saatleri, yakınlarına dışarıdan nasıl para yatırabilecekleri, avukat görüşleri hakkında bilgi ve merak ettikleri soruların cevapları yer almaktadır.

             Kurumumuzda Eğitim Öğretim faaliyetlerinde temel amacımız, hükümlü ve tutukluların Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, toplumun manevi değerlerine saygılı, hukukun üstünlüğünü ve gerekliliği benimsemiş, insan haklarına duyarlı bireyler yetiştirmek suretiyle kişilerin ceza infaz kurumlarından tahliye olduklarında topluma uyumlu hale getirilmesidir.

            Kurum öğretmenlerimiz tarafından, kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutukluların öğrenim durumları tespit edilerek, durumları için uygun eğitim ve öğretim faaliyetlerine dahil edilmekte, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halka Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Mesleki Eğitim Kursları, Resim, Hat Sanatı, Bilgisayar, İngilizce, I. Kademe Okuma Yazma Kursu, II. Kademe Eğitimi Başarı Kursu gibi kurslar açılmaktadır.

             Ayrıca; Açık ilköğretim Okulu, Açık öğretim Lisesi, Açık öğretim Fakültesine, ÖSYM tarafından yapılan diğer sınavlara başvurmaları konusunda hükümlü ve tutuklular teşvik edilmekte istekli olanların kayıtları yapılmakta sınavlarına girmeleri sağlanmaktadır.

             Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile ilimizdeki dershanelerden temin edilen Açık ilköğretim ve Açık öğretim Lisesi ders CD'leri, ÖSS Hazırlık CD'leri, İngilizce Dersi Destek CD'leri Merkezi yayın sistemiyle belirlenen program çerçevesinde yayınlanmakta, tutuklu ve hükümlülerimiz bulundukları odalarda dersleri takip edebilmekte  hükümlü ve tutuklular sınavlara hazırlanmaktadırlar. Ayrıca  kuruma davet edilen rehber öğretmenler vasıtasıyla sınav sistemleri, verimli ders çalışma yöntemleri ve sınav stresi ile başa çıkma yolları gibi çeşitli konularda bilgiler aktarılmaktadır.

             Kurum kütüphanemiz bizler için çok büyük önem arz etmektedir. Kurumumuzdaki tutuklu ve hükümlüler 8350 adet kitabın olduğu kütüphanemizdeki kitaplardan ihtiyaç duyduklarını odalarına götürebilmektedir. Ceza İnfaz Kurumumuzda kitap okuma oranının yüksek olması bizleri çok mutlu etmekle, kütüphanemizdeki kitap sayısını ve çeşitliliğini artırma yönündeki çalışmalarımız konusunda teşvik edici olmaktadır.  

             Kurumumuza İlçe müftülüğünce görevlendirilerek gelen vaiz vasıtasıyla istekli tutuklu ve hükümlüler  haftanın 4 günü yapılan dini sohbetlere ve derslere  katılabilmekte istemeleri durumunda bire bir görüşmeler yapabilmektedirler. 

            İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmakta kurumumuz için gerekli görülen konularda yardım alınmaktadır.  

            Cezaevleri; tutuklu ve hükümlülerin maddi-manevi durumlarının iyileştirilmesine yardımcı olacak çeşitli etkinliklerden oluşan, tam kapsamlı programların uygulandığı yerler olmalıdır. Kurumda açılan iş ve meslek edindirme ve istihdama yönelik olarak açılan beceri edindirme kursları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu ile işbirliği yapılarak düzenlenmektedir. Kursların bitiminde kursiyerlere katılım belgesi veya kurs bitirme belgesi verilmektedir. Söz konusu kurslarda çıkan ürünler ziyaret kabul mahallinde ve sergilerde insanların beğenisine sunulmakta. Fiyatları ürünü yapan kursiyer tarafından belirlenmiş ürünler satıldığı takdirde ürünün satış değeri tutuklu ve hükümlülerimizin hesaplarına yatırılmaktadır.

             Kurumumuzdaki tutuklu ve hükümlüler odalarında bulunan televizyonları vasıtasıyla belirlenen TV. kanallarını izleyebilmenin yanında, çok amaçlı salonumuzda her hafta belirlenen program  çerçevesinde vizyondaki filmler, tiyatrolar, belgeseller,  seyredebilmektedir.

             Kurumumuz Sağlık Biriminde; Cezaevimizde bulunan tüm hükümlü ve tutuklular talep etmeleri halinde mesai saatleri içerisinde kurum tabibine çıkartılarak muayene ve ilk tedavileri yapılmaktadır. Kurum revirinde yapılan ilk muayene ve tedavi sonucu hastalığın yatarak tedavi edilmesi gerekiyorsa, kurumumuzda her türlü tıbbı alet ve cihazlarla donatılmış revirler mevcut olup yardımcı sağlık personelinin gözetimi altında tedavilerine başlanılmaktadır. Yapılan muayene ve tedavi masrafları Adalet Bakanlığı Bütçesinden ödenmektedir. Hiç bir hükümlü ve tutukludan ücret talep edilmemektedir. 

            Psiko-sosyal Servis Birimimizde; Hükümlü ve tutuklular kuruma geldikleri andan itibaren duygusal, fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal sosyal, eğitim özellikleri, yetenekleri, gereksinimleri ve geçmişi ile ilgili bilgi toplanmaktadır.

             Ayrıca tahliye sonrasında yeniden suça yönelme olasılıklarını azaltma ve toplumsal yaşama uyum sağlamaları için gerekli çalışmaları yapma, bireysel gelişmelerine yardımcı olma, kurum içindeki hak ve sorumluluklarını öğrenme ve bunları gerçekleştirme, gerekli ve yararlı görüldüğü hallerde aile ve sosyal çevrelerine yönelik görüşme ve çalışmalar gerçekleştirme gibi hizmetleri yerine getirmektedir. Hükümlü ve tutukluların kuruma kabulünden tahliyelerine kadar geçen sürede, çeşitli mesleki teknik ve yöntemler kullanarak psikolojik ve sosyal sorunlarının çözümüne yönelik hizmetler, psiko-sosyal servisi tarafından verilmektedir.

            Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan, intihar ve kendine zarar vermeyi önleme, Öfke Kontrolü, Benim Ailem, Cinsel Suç, Salıverme Öncesi Mahkum Gelişimi, Müebbet Hapis, Personel Destek, Özel Güvenlik ve Denetim, Uyuşturucu Madde programları Psiko Sosyal Servisi Birimi tarafından yürütülerek hükümlü ve tutukluların rehabilite edilmeleri amaçlanmaktadır.

            Psiko-sosyal servis ayrıca, mesleki ve sosyal açıdan kurum personeline yönelik destekleyici ve geliştirici hizmetleri; mesleki uygulama, amaç ve bilgi doğrultusunda Kurum Amiri tarafından verilen diğer görevleri de yerine getirmektedir.  

             Tutuklu ve hükümlülere insanca, insan onuruna yakışır biçimde davranılması temel ve evrensel bir kuraldır. Tutuklu ve hükümlülerimizin kendilerini geliştirebilme, sağlıklı yaşama gibi haklarına asla dokunulamaz.  

            Hürriyeti bağlayıcı cezanın infazındaki temel amaç  hükümlünün iyileştirme çalışmaları sonucu topluma yeniden kazandırılmasıdır. Konya E Tipi Kapalı Cezaevi Personeli yasaların ve cezaevinin imkanları ölçüsünde tutuklu ve hükümlülere her hangi bir ayrım yapmadan insana yakışır uygulamalara özen göstermekte yasal haklarını kullanmaları sağlanmaktadır. Anayasa ve kişisel haklara gerekli saygı ve özen gösterilmektedir.

       ''CEZAEVLERİ SORUNU ÇOK ÖNEMLİDİR. KİŞİSEL ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANAN VATAN EVLADININ CEZA SÜRESİ SONUNDA TOPLUMA YARARLI OLACAK BİR VATAN EVLADI OLARAK YETİŞTİRİLMESİ GEREKLİDİR”... M.Kemal ATATÜRK

        Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün bu sözünden yola çıkarak bizim için belirlemiş olduğumuz;

Amacımız

         Devletimizin Sosyal Devlet politikası gereğince asli hizmetlerden olan Adalet Hizmetleri ve bu hizmetlerin destek ünitesini oluşturan infaz kurumlarından biri olarak; çağdaş değerlendirmeler ile hükümlü ve tutuklu eğitimine ilişkin sorunları belirlemek, eğitim bilimi yöntemleri doğrultusunda çözümler geliştirmek tüm hükümlü ve tutukluları topluma  kazandırma  faaliyetlerinin her aşamasına katkıda bulunmaktır. Gerek psikolojik gerekse sosyal çalışmalarımızla topluma dönüşlerine zemin hazırlamak bilgili, becerikli ve kendine güvenen bireyler olmalarına fırsat tanımaktır.

       Ayrıca iş kollarındaki faaliyetlerle de hükümlüleri meslek sahibi yapmak ve onların sivil hayata adaptasyonunu sağlamaktır. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük Türkiye ideallerine ulaşmayı hedefleyen Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumlulukları ile haklarını bilen kişiler olarak tahliye sonrası yaşama hazırlamaktır.

Değerlerimiz

  Bütün çalışmalarımızın odak noktasında hükümlü ve tutuklular ile kurumun personeli vardır.
Biz;
Hükümlü ve tutuklulara hizmet için buradayız.
Biz;
Personeli eğitmek ve sorunlarını dinlemek için buradayız.
Kendimize ve birbirimize güveniriz.
Biz;
Sevgi dolu, Hoşgörülü ve Anlayışlıyız.
Biz;
Niteliğin nicelikten üstün olduğunu savunuruz.
Biz;
Tüm çalışanlar, hükümlü ve tutuklular ile aileler ilişkisinde güven ortamı oluştururuz.
Biz;
Her hükümlü ve tutuklunun farklı özellikler taşıdığını ve bu farklılıkların bir zenginlik kaynağı olduğuna inanırız.
Biz;

        Ceza infaz kurumunda bulunulsa bile, yaşamın devam ettiğini, umut ve beklentilerin bitmediğini, özlemlerin ve sabrın olgunlaştırdığı hükümlü ve tutukluları yetiştirmeyi kendimize görev kabul ettik.

Vizyonumuz

          Ceza infaz kurumu koşullarında bile verilen yaygın eğitim hizmetlerine katılarak; kendini sürekli yenileyen, okuyan, inceleyen, araştıran, analiz ve sentezler yapabilen hükümlü ve tutukluların yetiştiği; akla ve bilime dayalı eğitim ortamında hükümlü ve tutukluların  hayata ve topluma geri dönüşe hazırlandığı ceza infaz kurumu, yaşam sürecinde ve sonrasında uyum sağlamada köprülerin kurulduğu, her kademede çalışan memurlarına kadar; ceza infaz kurumu tüm çalışanları, hükümlüler, tutuklular, aileleri, ziyaretçilerinin ve sivil toplumun desteğiyle        MODEL KURUM olma misyonunu kesintisiz devam ettirmektedir.

Bu amaç ve değerlerimize inanarak çalışmalarımıza maddi-manevi destek veren tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarına buradan teşekkürlerimi sunuyorum

Saygı ve sevgilerimle.

Orhan

GÖKÇEK

 

 

 

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. Web Master→Sahriye Mehtap NACAROĞLU←