ORHAN GÖKÇEK
KURUM MÜDÜRÜ
RESMİ KURUMLAR
.::  PSİKO-SOSYAL YARDIM SERVİSİ GÖREVLERİ.......

 

(1) Psiko sosyal yardım servisi personel ve hükümlülerin ruh ve beden sağlığı ve bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ve gerektiğinde tedavi sürecine katılarak psikolojik destek ve müdahalede bulunan, ayrıca hükümlülerin bireysel özelliklerini, yaşam koşullarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek bireysel gelişmelerine yardımcı olan, kurum yaşamına uyumlarını ve toplumsal yaşamla uyumlaşmalarını sağlayan ve bireyin yeniden suç işlemesini engelleyecek önlemleri alan ve bu amaçla gerektiğinde kurum en üst amirinin bilgisi dahilinde, aileler ve sosyal çevreyle görüşme yapan servistir. Psiko-sosyal yardım servisinde, psikolog ve sosyal çalışmacı görev yapar.
(2) İyileştirme programları kapsamında spor alanları, çok amaçlı salon, kütüphane ve iş atölyelerinden yararlanma, meslek edinme kursları gibi faaliyetlere katılabilecek durumdaki hükümlüler ile kurumun iç hizmetlerinde çalıştırılacak hükümlüleri belirleyerek idare ve gözlem kuruluna sunar.

Psiko-sosyal yardım servisi görevleri

(1)Psiko-sosyal yardım servisi çalışmaları CTE Genel müdürlüğünün“Standartlar Sistemi” çerçevesinde oluşturulmuş olup, kurumumuza gönderilen “İyileştirme Haritası” kapsamında yürütülür. Psikolog ve sosyal çalışmacının görev yaptığı psiko-sosyal yardım servisinde, Kurumumuzda psiko-sosyal serviste; 1 Sosyal çalışmacı , 2 psikolog ,(1 psikolog ankara eğitim daire başkanlığında görevli) ve 1 İKM görev yapmaktadır.
(2) Personel ile hükümlü ve tutukluların ruh ve beden sağlığına ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ve psikolojik destek ve müdahalede bulunan psiko-sosyal yardım servisi için kurumumuzda bağımsız bir “grup çalışma odası” ve “görüşme odası” oluşturulmuştur.
(3) Kuruma yeni gelen hükümlü ve tutukluya psiko – sosyal yardım servisi tarafından sunulan hizmetler anlatılır.. Dilekçe ile psiko-sosyal yardım servisine başvuruda bulunan, psiko-sosyal yardım servisinin gerekli gördüğü veya kurum idaresi ve kurum personelinin yönlendirdiği hükümlü ve tutukluların tamamı ile bireysel görüşmeler yapılır. Grup çalışmalarına katılacak hükümlü ve tutuklular, psiko-sosyal yardım servisinin teklifi üzerine idare ve gözlem kurulunun onayı ile belirlenir.

Kurumumuzda yapılan grup çalışmaları

(1) Öfke Kontrolü Programı
(2) Alkol ve Madde Bağımlılığı Programı
(3) Salıverilme Öncesi Mahkum Gelişim Programı
(4) Çocuklar İçin Geliştirilmiş 7 ayrı kısımdan oluşan ARDIÇ Program
(5) DVD Programı "Küçük Şeyler" Üstün Dökmen
(6) Aile Eğitim Programı 0-3, 3-6, 7-11, 12-18 Çocukları Olan Hükümlü ve Tutuklılara Yönelik
(7)Çocuk Hükümlü ve Tutuklular İçin Çeşitli Oyun Programları (playstation,monoply,masa tenisi vb)

 

 

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. Web Master→Sahriye Mehtap NACAROĞLU←